Bazylika Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej Sejneńskiej

Klasztor Dominikanów

Matka Boża Sejneńska
koronowana
6 września 1975 roku

data nadania tytułu
bazyliki mniejszej 
19 maja 1973 roku

Diecezja Ełcka

Obraz MB

Sejny powstały w XVI wieku, wtedy to Zygmunt Stary nadał Iwanowi Wiśniowieckiemu część Puszczy Przełomskiej. W 1553 roku tereny kupił Jerzy Grodziński, który założył miasto. Następnie w 1602 roku przekazał całość wileńskim dominikanom. To niewielkie miasteczko leżące na północno-wschodnim krańcu Polski w województwie podlaskim.
Począwszy od 1603 roku, kiedy to sprowadzono tu łaskami słynącą figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, opiekuje się Ona tą ziemią nieprzerwanie. Sama figura ma nieocenioną wartość historyczną. Należy do bardzo rzadkich typów Madonn szafkowych, które po otwarciu stanowią jakby tryptyk. Figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem wykonał nieznany rzeźbiarz z Gdańska, prawdopodobnie w pierwszej połowie XV wieku, w okresie pobytu Krzyżaków na ziemiach polskich. Figura jest misternie rzeźbiona w drewnie lipowym. Niespotykany jest sposób przedstawienia Dzieciątka i Matki Boskiej. Maryja siedzi na tronie bez oparcia. Na Jej prawym kolanie stoi Dzieciątko, trzymając Matkę za wskazujący palec u ręki. Maryja zaś prawą ręką obejmuje Dzieciątko, a w lewej trzyma jabłko. Stojąc przed figurą możemy odnieść wrażenie, jakby Matka Boska w nas się wpatrywała. Cała statua ma charakter gotyckiej rzeźby. Otwiera się od szyi aż po podstawę, tworząc tryptyk. Oczom naszym ukazuje się wtedy piękna płaskorzeźba wyobrażająca Boga Ojca siedzącego na tronie, z rozłożonymi rękami, w których trzyma krucyfiks. Nad Jego głową unosi się Duch Święty w postaci gołębicy. Po bokach krzyża widnieją malowidła 27 postaci, zarówno świeckich, jak i duchownych. Na pierwszym planie można dostrzec dwóch rycerzy krzyżackich. Wskazuje to na okres powstania rzeźby i prawdopodobnie jej niemieckie pochodzenie. Przez kilkaset lat jej istnienia wnętrze figury było otwierane stosunkowo rzadko. W 1932 roku, po prawie stu latach, na odpust Matki Bożej Nawiedzenia, pokazano odnowiony tryptyk dużej rzeszy wiernych.
Jak rzeźba Matki Boskiej znalazła się w Sejnach? Otóż ówczesny właściciel okolicznych dóbr i założyciel miasta, Jan Grodziński, wybudował w 1602 roku drewniany kościół na wzgórzu, nad zakolem rzeki Sejny. Jak podają kroniki, kupił on także okazyjnie, wystawioną na sprzedaż w Królewcu, statuę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, którą umieszczono w drewnianym kościele pw. św. Jerzego. Niedługo potem figura zasłynęła łaskami.
Dzięki Matce Boskiej Sejneńskiej miasto stało się szeroko znane w Polsce, na Litwie i w Prusach. Przybywali tu i wciąż przybywają liczni pielgrzymi. W 1610 roku sprowadzono z Wilna do Sejn dominikanów, którzy rozpoczęli budowę dużego, murowanego kościoła klasztornego. Jest to jedna z najwspanialszych katedr w Polsce. Została zbudowana w latach 1610–1619. Wówczas w uroczystej procesji wniesiono do niewykończonej jeszcze całkiem świątyni cudowną figurę. Prace wykończeniowe trwały jeszcze wiele lat. W 1632 roku wileński biskup Jerzy Tyszkiewicz dokonał konserwacji kościoła. W 1760 roku dokonano przebudowy odwracając ją w stronę miasta oraz dodając barokową fasadę. Wyburzono ścianę wschodnią, wydłużono kościół o 2 pary okien i 4 filary. Przebudowa nie ominęła wnętrza. Ołtarz główny barokowy, trójosiowy, zakończony szczytem. W polu środkowym klasycystyczny obraz Nawiedzenia NMP z przełomu XVIII i XIX wieku., najprawdopodobniej pędzla Fr. Smuglewicza. Wyżej XVIII-wieczny obraz Chrystusa Ukrzyżowanego. Osiem ołtarzy przy filarowych, murowanych, jednokondygnacyjnych ze zwieńczeniami, zdobione stiukami, polichromowane i złocone z XVIII wieku. Został wybudowany duży chór, a na ścianie zachodniej powstał ołtarz z prezbiterium. Odbudowa została dokonana między innymi dzięki ofiarności Róży Strutyńskiej starościny sejneńskiej oraz jej córki, które w 1760 roku przekazały dużą sumę pieniędzy przeorowi Ludwikowi Mostowiczowi. W XVI i XVII wieku powstało 27 rokokowych obrazów, które zdobią aktualnie bazylikę. Począwszy od roku 1818 przez 7 lat była ona katedrą diecezji Augustowskiej. Kościół uzyskał tytuł kolegiaty w 1925 kiedy utworzono w Sejnach pierwszą kapitułę kolegiacką.
Katedra i zabudowania klasztorne na przestrzeni wieków były modernizowane i rozbudowywane. Z niewielkimi zmianami, cały kompleks zachował się do dzisiaj. Bazylika ma 40 metrów długości, 18 szerokości i 15 wysokości. Jest to konstrukcja trójnawowa, z przepiękną barokową fasadą. Dobudowane w 1760 roku wieże posiadają trzy kondygnacje zakończone cebulastymi, złotymi kopułami. Wnętrze bazyliki charakteryzuje się typowym dla baroku przepychem. Przepiękne zdobienia, złocenia, marmurowe posadzki i przepiękny ołtarz cieszą oko.
Znajdują się tutaj także spore 36 głosowe organy, które wykonał Jonas Garalevicius. Organy mają rokokowy prospekt z 1762 r. mechanizm jednak pochodzi z roku 1907. W sierpniu odbywa się w tu Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych. Z różnych burzliwych wydarzeń dziejowych, takich jak wojny szwedzkie, epidemia dżumy w XVIII wieku, czy też obie wojny światowe, Bazylika wychodziła obronną ręką. Zachował się także opis wydarzeń wojennych z 1914 roku. Była to rzecz godna uwagi. W trakcie wielu bitew, które rozgrywały się przez dłuższy czas pod Sejnami, wiele dział było zwróconych w kierunku klasztoru i kościoła, który był doskonale widoczny. Granaty i bomby z samolotów padały bardzo blisko, lecz cały zespół klasztorny pozostawał nietknięty. Lekko tylko został uszkodzony budynek seminarium. Sami wojskowi byli tym zdziwieni, gdyż obiekt był dla pocisków doskonałym celem.
W 1972 roku papież Paweł VI udzielił zezwolenia na koronację figury, a trzy lata później Matka Boska Sejneńska została ukoronowana koronami papieskimi. Konsekwencją tego było podniesienie godności kolegiaty sejneńskiej do bazyliki mniejszej. W uroczystości wzięli udział Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński i kard. Karol Wojtyła, który osobiście dokonał poświęcenia koron. Przy tej okazji Prymas Polski udzielił specjalnego zezwolenia, że odtąd figura Matki Bożej może być otwierana w główne święta kolegiackie, parafialne i pielgrzymie – jak również ilekroć względy duszpasterskie będą tego wymagały.

Sejny_new_72.jpg
Sejny_new_73.jpg
Sejny_8.jpg
Sejny_1.jpg
Sejny_4.jpg
Sejny_7.jpg
Sejny_5.jpg
Sejny_new_10.jpg
Sejny_6.jpg
Sejny_new_16.jpg
Sejny_new_02.jpg
Sejny_new_19.jpg
Sejny_new_18.jpg
Sejny_new_31.jpg
Sejny_new_32.jpg
Sejny_new_75.jpg
Sejny_new_59.jpg